• Sjømatnæringen og Europa: EU-medlemskap, EØS eller NOREXIT? 

      Melchior, Arne; Nilssen, Frode (Chapter, 2020)
      EØS er en omfattende avtale med mange tusen rettsakter nedfelt i norske lover og praksis, men antall rettsakter varierer sterkt mellom ulike saksfelter, og på noen områder er håndhevelsen viktigere enn nye lover. Norge har ...